NHÀ MÁY TBIV LONG ĐỨC

  • Địa điểm: KCN Long Đức - Đồng Nai

  • Thời gian xây dựng: 2015- 2016

  • Quy mô: Land: 6.112 m2; Floor: 3.365 m2

  • Công năng: SX Mâm bánh xe hơi • Phạm vi: Nhà xưởng, Văn phòng, Hạng mục phụ trợ, Hạ tầng kỹ thuật, …

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cân bằng trọng lượng Quốc tế T Việt Nam – Nhật Bản