NHÀ VĂN PHÒNG ANOVA FEED

daivietidc.com.vn

Dự án

NHÀ VĂN PHÒNG ANOVA FEED

Chủ đầu tư: Công ty CP Anova Feed - Việt Nam
Địa điểm: KCN Tập đoàn Anova, Long An
Diện tích xây dựng: 2.000 m2; Floor: 1.000 m2
Phạm vi Hợp đồng: Nhà văn phòng, Hệ thống M&E, Hạ tầng kỹ thuật
Công năng: Văn phòng

Dự Án khác