NHÀ MÁY SẢN XUẤT ITM

  • Địa điểm: KCN Mỹ Phước 3 – Bình Dương

  • Thời gian xây dựng: 2015 – 2016

  • Quy mô: Land: 28.000 m2; Floor: 17.500 m2

  • Công năng: SX Bạt nhựa

  • Phạm vi: Nhà xưởng, Nhà kho, Văn phòng, Canteen, Hạng mục phụ trợ, Hạ tầng kỹ thuật, …

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH ITM – Hàn Quốc