NHÀ MÁY COCA COLA CAMBODIA

  • Diện tích: 120.000 m2; Floor: 30.000 m2 

  • Phạm vi: Hợp đồng XD: Nhà xưởng, Văn phòng, Hạng mục phụ trợ, Hạ tầng kỹ thuật, …

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cambodia Beverage - USA 

  • Thời gian xây dựng: 2015-2016

  • Công năng: Nhà máy sản xuất nước giải khát