HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SIMCITY

  • Địa điểm: Đường Lò Lu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh                         

  • Thời gian xây dựng: 2017

  • Quy mô: Land: 8 ha; Build: 8 ha                        

  • Công năng: Hạ tầng kỹ thuật

  • Phạm vi: Đường giao thông; HT Cấp nước, Thoát nước mưa, nước thải; Hệ thống cấp điện, chiếu sáng

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHẬT HOÀNG

 

  • Thi công nền đường / Lắp đặt ván khuôn bó vỉa

  • Thi công lu nèn nền đường để chuẩn bị thảm nhựa nóng