NHÀ MÁY TBIV LONG ĐỨC

NHÀ MÁY TBIV LONG ĐỨC

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cân bằng trọng lượng Quốc tế T Việt Nam – Nhật Bản   

  • Địa điểm: KCN Long Đức - Đồng Nai