CHUNG CƯ THỦ THIÊM GARDEN

  • Địa chỉ: Đường Liên Phường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ thiêm

  • Hạng mục công việc: Thi công phần thô, hoàn thiện, M&E, Hạ tầng kỹ thuật

  • Thời gian thi công: Từ 2017 đến 2018

  • Công ty Đại Việt là nhà thầu xây dưng chung cư Thủ Thiêm Garden với quy mô Tổng diện tích 7.701 m2, diện tích xây dựng 30,4m2.  Gồm 2 khối, mỗi khối gồm 18 tầng với tổng 375 căn hộ.

  • Nhà thầu xây dựng chung cư  Đại Việt thực hiện thi công toàn bộ phần thô, phần hoàn thiện, hệ thống M&E, Phòng cháy chữa cháy, chống sét cho toàn bộ dự án.